Informatie voor leden


Alle bridgebijeenkomsten zijn voorlopig geannuleerd!Beste leden van bridgeclub KRAS,

Wat een bizarre tijd maken wij nu met zijn allen mee!

Wij hopen dat het u allen naar omstandigheden goed gaat, maar het gedwongen thuis blijven en de beperking van contacten zal u ook zwaar vallen. En we missen natuurlijk onze bridgebijeenkomsten!

 

De beperkingen zijn verlengd (en aangescherpt) tot 1 juni.

Het is dus overduidelijk dat onze Algemene Ledenvergadering op 20 april niet doorgaat.

 

De plannen voor KRAS zien er nu als volgt uit:

 

  1. Tot 1 juni zijn er geen bijeenkomsten van KRAS
  2. Begin juni krijgt u van ons weer een brief hoe de stand van zaken dan is, dan kunnen we ook iets zeggen over het eventueel oppakken van het zomerprogramma op maandagavond en vrijdagmorgen.
  3. De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld naar dinsdag 1 september. Onder voorbehoud natuurlijk. Als begin juni blijkt dat 1 september door kan gaan, dan komen de vergaderstukken begin juni mee met die post.
  4. Het bridgeweekend van 28 – 31 augustus blijft voorlopig nog staan. Begin juni besluiten we of het weekend door kan gaan, en zo ja, dan komt de uitnodiging ook mee met die post.
  5. Als alles goed gaat en bijeenkomsten weer mogen, kunnen we in september met nieuwe competities (en het vrij bridgen op vrijdag) starten.

          De data zijn:

          - start maandagavondcompetitie          07/09/2019

          - start dinsdagavondcompetitie            08/09/2019

          - start donderdagochtendcompetitie    10/09/2019


Met vriendelijke groet,

Koos, Kees, Annet, Hannie en Elly


Informatiebulletin voor leden bridgeclub KRAS  2019 - 2020

 

In de week van 9 september 2019 begint het nieuwe competitieseizoen.

Als lid van bridgeclub KRAS kunt u dan weer vier keer in de week spelen in de grote zaal van de Kickerthoek. Competitie op maandagavond (start 9 september), op dinsdagavond (start 10 september) en op donderdagmorgen (start 12 september). Op vrijdagmorgen kunt u vrij inlopen en altijd spelen.

 

Aanvang van het spelen op de maandag- en dinsdagavond is 18.45 uur precies.

De zaal is open vanaf 18.15 uur, de avonden zijn uiterlijk om 22.00 uur afgelopen.

Op donderdagmorgen begint het spelen om 09.30 uur precies. Het einde is rond 12.00 uur. Het vrij bridgen op vrijdagmorgen begint ook om 09.30 uur en is ook rond 12.00 uur afgelopen.

 

COMPETITIESPELEN

Er wordt een competitie-overzicht gemaakt met de precieze speeldata van dit seizoen. Dit zal in september op de website staan.

Tijdens het competitie-seizoen ligt de leiding van de bridgesessies op maandagavond in handen van Kees Ammerlaan, op dinsdagavond van Aad van Paassen en op donderdagmorgen van Theo van Marrewijk.

Als u een keer verhinderd bent, moet u dat aan hen doorgeven (zie hieronder).

 

Bij verhindering

*   Maandagavondcompetitie

Bij verhindering kunt u de maandag ervoor afschrijven op de absentielijst.

In dringende gevallen op de maandag zelf afbellen bij Kees Ammerlaan:

tel. 015-2614998 (maandag tussen 12.00 -13.00 uur).

*   Dinsdagavondcompetitie

Bij verhindering kunt u de dinsdag ervóór afschrijven op de absentielijst.

In dringende gevallen op de dinsdag zelf afbellen bij Aad van Paassen:

tel. 015-2122091 (dinsdag tussen 12.00 – 13.00 uur).

Attentie: in de maand september 2019 bij verhindering bellen naar Jan van der Drift:

tel. 015-2563297 (dinsdag tussen 12.00 – 13.00 uur).

*   Donderdagochtendcompetitie

Bij verhindering kunt u de donderdag ervóor afschrijven op de absentielijst.

In dringende gevallen de woensdag ervoor afbellen bij Theo van Marrewijk:

tel. 015-2132358 (woensdag tussen 12.00 - 13.00 uur).

 

Koffie en thee

Bij het competitiespelen wordt twee keer koffie en thee geschonken. Hiervoor en voor de zaalhuur dragen wij € 42,00 per persoon per competitie af aan de Stichting Welzijn Midden-Delfland. Tijdens de laatste Ledenvergadering is afgesproken dat dit bedrag tegelijkertijd met de contributie zal worden geïnd. In geval van bijvoorbeeld langdurige ziekte beslist het bestuur over mogelijke compensatie.

 

Bridgemate

Bij het competitiespelen hanteren we het Bridgemate systeem. Via de ‘kastjes’ worden de scores in de computer verwerkt. Het computerteam bestaat uit: Hans van der Linden, Kees Ammerlaan, Jan van der Drift, Annelies Bentvelsen, Aad van Paassen en Bernard van ’t Woudt. (en Wil van Bleiswijk?).

 

Invallers gezocht

Voor het geval mensen zich afmelden willen de competitieleiders een lijstje met mogelijke invallers achter de hand hebben. U kunt zich aanmelden als invaller bij de betreffende competitieleider.VRIJDAGOCHTEND VRIJ BRIDGEN

De leiding op vrijdag is in handen van Koos Bentvelsen.

Het prettige van de vrijdag is dat er altijd een partner beschikbaar is, met andere woorden u kunt dus ook alleen komen.

Op de vrijdagochtend wordt niet met de Bridgemates gewerkt maar met scorekaarten.

Voor koffie en thee wordt op vrijdagmorgen € 0,70 per persoon opgehaald.

 

Service voor vrijdagbridgers

Indien u als vrijdagmorgenbridger door welke oorzaak dan ook niet in staat bent om zelfstandig naar De Kickerthoek te komen en toch graag wilt bridgen, dan kunt u dat op

donderdag melden bij Arie Vreugdenhil, tel. 015-2121042, die dan op de vrijdag voor vervoer zorgt.

 


OVERIGE MEDEDELINGEN EN VRAGEN

 

Vrijwilligers gezocht voor koffie- en thee schenken

Vrijwilligers zorgen tijdens het bridgen voor koffie en thee. Roosters hiervoor worden opgesteld door Cok van Paassen (maandag- en dinsdagavond) en Joke van Leeuwen (donderdagochtend). Mocht u hieraan willen meewerken, meldt u zich dan aan bij Cok, tel. 015-2122091 of bij Joke, tel. 015-3801430.

Op vrijdagmorgen verzorgen Lot Gielesen en Magda van den Bosch de koffie.

 

Lief & Leed

Cock Schenkeveld en Ineke van Paassen verzorgen het Lief & Leed werk.

 

Kerstdrive

Dit jaar vindt de kerstdrive in De Hoornbloem plaats op 18 december 2019.

 

Privacy

Als u bezwaar heeft tegen het noemen van uw naam op onze eigen website (bv einduitslag competitie), wilt u dat dan doorgeven aan de secretaris. Hetzelfde geldt als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van een foto waar u op staat, ook als er geen naam wordt genoemd.

 

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht. Op de maandagavond, dinsdagavond, donderdagochtend, vrijdagochtend, of telefonisch.

 

Leden Bestuur

Koos Bentvelsen, voorzitter                            015-2615835

Elly Janmaat, secretaris                                  013-4557539

Hannie van der Linden, penningmeester      015-2571397

Kees Ammerlaan                                              015-2614998

Annet Windhorst                                               06-24184030

 

Leden Technische/wedstrijdcommissie

Koos Bentvelsen                                               015-2615835

Kees Ammerlaan                                              015-2614998

Theo van Marrewijk                                          015-2132358

 

Leider Computerteam

Hans van der Linden                                         015-2571397

 

 

Met vriendelijke groeten en een heel plezierig Bridgeseizoen gewenst.

Het Bestuur van KRAS


Uitslagen competitie 2018 - 2019Copyright @ All Rights Reserved