Informatie voor leden

Beste leden van Bridgeclub KRAS,

 

Het afgelopen jaar hebben wij elkaar helaas weinig kunnen ontmoeten in clubverband. Wij hopen dat we in het nieuwe jaar weer meer zullen kunnen spelen. Nu wensen wij u allen goede kerstdagen, een fijne jaarwisseling en boven al een goede gezondheid.

 

Met hartelijke groet,

Hannie, Annet, Elly, Rob en Koos,

Het bestuur van bridgeclub Kras

Den Hoorn, 1 december 2021

 

 

 

Beste leden van KRAS,

 

 

Gezien de huidige corona-omstandigheden hebben wij als bestuur van KRAS besloten, dat wij het bridgen in clubverband in ieder geval dit jaar niet zullen hervatten.

Natuurlijk vinden wij dit ontzettend jammer, vooral ook omdat wij weten dat veel leden de gezelligheid erg missen.

Begin volgend jaar bekijken we of we dan weer aan opstarten kunnen gaan denken.

 

Ook de kerstdrive zal dit jaar dus helaas weer niet doorgaan. We willen dit geen ‘afzeggen’ noemen, maar liever ‘verzetten’. Want we hopen daarvoor in de plaats komend voorjaar een gezellige drive te kunnen gaan organiseren voor onze leden.

 

Zoals bekend is het de bedoeling van Koos om het voorzitterschap van KRAS over te dragen aan Rob van den Ende. Officieel kan de overdracht pas plaatsvinden tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Die is altijd op de eerste maandag in mei, dus dat wordt maandag 2 mei 2022.

Omdat Koos heeft aangegeven dat hij de eindverantwoordelijkheid voor KRAS nu al zwaar vindt wegen, hebben wij als bestuur besloten dat per 1 januari 2022 Rob alvast als waarnemend voorzitter zal fungeren. Koos blijft gelukkig zijn kennis en ervaring in het bestuur delen, maar mag wat meer aan de anderen overlaten.

 

Tot zover voor nu onze mededelingen. Wij hadden graag vrolijker berichten rondgestuurd, maar het is niet anders.

Wij wensen u allen het allerbeste, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar allemaal weer in het nieuwe jaar.

 

Met hartelijke groet,

Hannie, Annet, Elly, Rob en Koos


Overzicht data

competitiespelen

seizoen 2021-2022

maandag + dinsdag

Overzicht data

competitiespelen

seizoen 2021-2022

donderdag


13 november 2021


Beste leden,


Gezien de enorme groei van het aantal besmettingen, de toon van de persconferentie gisterenavond, de solidariteit met anderen en onze bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben wij als bestuur van KRAS besloten om het bridgen voor drie weken op te schorten. Over drie weken bekijken wij de situatie opnieuw en de richtlijnen die dan gaan komen. Natuurlijk hopen wij dat we dan weer kunnen gaan spelen.

Over het al of niet doorgaan van de Kerstdrive nemen we ook over drie weken een besluit.

Wij hopen en verwachten begrip bij u allen en wensen u het allerbeste, blijf vooral gezond.

Met vriendelijke groet,

Hannie, Annet, Elly, Koos en Rob

 

======================================================================Augustus 2021


Beste leden,


Met de nodige beperkingen, maar vanaf maandag 30 augustus gaan we weer bridgen!


Klik hier voor het informatiebulletin 2021 - 2022.


Klik hier voor de indeling voor het spelen op maandagavond.


Klik hier voor de indeling voor het spelen op de dinsdagavond.


Klik hier voor de indeling voor het spelen op de donderdagmorgen.


Als u onverwacht bent verhinderd, laat u dat dan zo spoedig mogelijk weten aan:


Afbellen voor de maandagavond:

maandag tussen 12.00 en 13.00 uur bij  Koos Bentvelsen, tel. 015 2615835

 

Afbellen voor de dinsdagavond:

dinsdag tussen 12.00 en 13.00 uur bij  Aad van Paassen, tel. 06 51 222 041

of mailen vóór dinsdag 12.00 uur naar  apaassen49@gmail.com

(let op: gegevens Aad zijn gewijzigd)

 

Afbellen voor de donderdagochtend:

woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur bij  Theo van Marrewijk, tel. 015.2132358Juni 2021


Beste leden,

 

We hebben het lang moeten missen, maar eindelijk lijken wij weer te kunnen gaan bridgen in  clubverband.

Wij zijn voorbereidingen aan het treffen om begin september te starten met het competitieseizoen 2021 – 2022. U heeft een brief hierover ontvangen – vergeet u niet uw aanmeldingsformulier naar ons op te sturen?

Hartelijk dank!

Bestuur KRAS
December 2020


Helaas zullen we dit jaar ook onze altijd zo gezellige kerstdrive moeten missen. In het nieuwe jaar hopen wij elkaar weer - in goede gezondheid - te mogen ontmoeten bij onze bridge-activiteiten.


1 juni 2020
Aan: leden bridgeclub KRAS
Betreft: KRAS en Corona, stand van zakenBeste KRAS leden,
Het is al bijna 3 maanden geleden dat we elkaar hebben ontmoet op onze bridge bijeenkomsten. Wie had ooit kunnen bedenken dat het Coronavirus zo’n invloed zou hebben op ons dagelijks leven. Plotseling moesten we zoveel mogelijk thuisblijven. Daardoor hadden we weinig contact met anderen en lag ook ons verenigingsleven stil.
Op dit moment hebben we te maken met een 1,5 meter samenleving. Het voelt vreemd, onze samenleving is erop gericht dat mensen sociaal contact met elkaar hebben, of zij nu jong of oud zijn. Als we bij KRAS het bridgespel beoefenen, dan is niet alleen het spel maar ook het contact met anderen heel belangrijk. Nu ligt alles stil en ik weet dat velen en zeker diegenen die alleenstaand zijn het daar moeilijk mee hebben.
Maar alles gaat een keer voorbij, dus ook wat betreft dit virus. We hopen dan ook dat we binnen afzienbare tijd weer in de Kickerthoek kunnen bridgen. Natuurlijk zullen we op tijd u daarover informeren. Als alternatief kunt u zich aansluiten bij Berry Westra of op Stepbridge, beide zijn heel leerzaam. U kunt natuurlijk ook thuis met anderen spelen maar u moet dan wel 1.5m afstand houden van elkaar. Best wel lastig natuurlijk. Het bestuur heeft besloten het bridgeweekend niet door te laten gaan. We vinden dit nog niet verantwoord. De besluiten die we hebben genomen vindt u aan het eind van deze brief.
Wat de bestuursamenstelling betreft: Kees Ammerlaan is dit jaar aftredend en zal zich niet meer herkiesbaar stellen. Zijn gezondheid laat dit niet meer toe. We moeten dus gaan zoeken naar iemand die de taak als bestuurslid/wedstrijdleider op maandagavond op zich wil nemen. Tot 1 september kunt u zich daarvoor aanmelden.
Tenslotte wil ik u een mooie zomer toewensen. Geniet er zoveel mogelijk van en blijf gezond.
uw voorzitter, Koos BentvelsenIn aansluiting op de brief van onze voorzitter, geven wij hier de stand van zaken en plannen voor de komende tijd:


1. Tot 7 september zijn er geen bijeenkomsten van KRAS


2. Mocht u zelf contact willen opnemen met clubgenoten om te bekijken of er onderling een afspraak te maken is om thuis te bridgen (met inachtneming van de geldende regels), dan kunt u onze voorzitter bellen (015.2615835) om telefoonnummers op te vragen. Wij checken eerst of we die telefoonnummers van die betreffende personen mogen doorgeven.


3. De Algemene Ledenvergadering, die onder voorbehoud was uitgesteld tot dinsdag 1 september, gaat weer niet door.


4. Wij hebben u de vergaderstukken inmiddels toegestuurd. Het betreft de notulen van de jaarvergadering van 6 mei 2019, het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de penningmeester. De kascommissie heeft het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze vergaderstukken, dan kunt u die aan ons doorgeven op secretariaat@bridgeclubkras.nl


5. De uitslagen van de competities 2019-2020 staan op de website (zie hieronder).

Zodra wij weer samenkomen zullen we hier nog even bij stilstaan.


6. Het bridgeweekend van 28 – 31 augustus gaat definitief niet door. Wij maken u erop attent dat Boon-a-part en Dekker wel weer gaan starten met weekenden, onder voorwaarden en met maatregelen. Wie wil kan daar zelf rechtstreeks bij hen op inschrijven.


7. Als alles goed gaat en bijeenkomsten weer mogen, kunnen we in september met nieuwe competities (en het vrij bridgen op vrijdag) starten. Wij informeren u daar van te voren nog over.
De data zijn dan:
- start maandagavondcompetitie 07/09/2019
- start dinsdagavondcompetitie 08/09/2019
- start donderdagochtendcompetitie 10/09/2019


8. Kandidaten bestuur : wij horen het graag voor 1 september; belt u voor meer informatie of aanmelden naar onze voorzitter (tel. 015.2615835).Uitslagen competities  2019 - 2020