Informatie voor leden


Start bridgeseizoen 2023 - 2024De competities starten op:

maandagavond 4 september

dinsdagavond 5 september

donderdagmorgen 7 september

Op de vrijdagmorgen blijft het vrij spelen.In het INFORMATIEBULLETIN 2023 - 2024

staat informatie over afmeldprocedure, tijdstippen en nog veel meer.

Klik hier voor het informatiebulletin.Data competitiespelen op maandag- en dinsdagavond

Data competitiespelen op donderdagmorgen

Vooraankondiging: de Algemene Leden Vergadering zal zijn op dinsdag 29 augustus 2023


Het nieuwe competitieseizoen start in september, dus op maandag 4 september.

Iedereen mag weer zo vaak komen als hij/zij wil, dus aanmelden voor een extra avond kan.=============================================================================In de week van 17 april krijgt de zaal in de Kickerthoek een grote opknapbeurt. Dit betekent dat op maandagavond 17 april, dinsdagavond 18 april, donderdagmorgen 20 april en vrijdagmorgen 21 april het bridgen niet doorgaat!=============================================================================Zie foto van onze Kerstdrive op de Nieuws pagina==============================================================================


                                                                                                                                              8 september 2022

Beste bridgers,                                                                                                                  


Aan ons als bestuur van Kras is gemeld, dat er op de eerste competitie-avond iemand heeft gespeeld die twee dagen later corona bleek te hebben. En twee dagen later meldden enkele spelers zich af vanwege coronaklachten. Dit drukt ons weer even met de neus op de feiten: het is nog niet voorbij. Het is voor ons aanleiding om nog maar eens te benadrukken om niet te komen spelen als u klachten heeft die mogelijk op corona wijzen en u dan te testen. Ook afstand houden en handen desinfecteren moeten we wat ons betreft in ere houden. Door met zijn allen de adviezen te volgen, kunnen we hopelijk dit bridgeseizoen voortdurend samen blijven spelen.


Met hartelijke groet,

Rob, Koos, Hannie, Annet en Elly 

=============================================================================


Beste leden van KRAS,

 

Hierbij een verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 augustus 2022, bij de start van het bridgeseizoen 2022 – 2023. Vooral de leden die niet aanwezig waren, vragen wij de mededelingen (vet gedrukt) te lezen. Klik hier voor het verslag.

 

Met vriendelijke groet,

Rob, Koos, Hannie, Annet en Elly


We starten het bridgeseizoen 2022 - 2023!


Beste leden,


Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Seniorenbridgeclub KRAS, die zal worden gehouden op:


Maandag 29 augustus 2022 om 18.45 uur in

DE KICKERTHOEK te DEN HOORN


De agenda voor deze bijeenkomst heeft u allen ontvanagen.


Aansluitend aan de vergadering B R I D G E N !


Wij hopen u op 29 augustus te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Koos, Rob, Hannie, Annet en Elly

De competities starten op:

maandagavond 5 september

dinsdagavond 6 september

donderdagmorgen 8 september

Op de vrijdagmorgen blijft het vrij spelen.     Informatiebulletin

         2022 - 2023

Overzicht data

competitiespelen

seizoen 2022-2023

maandag + dinsdag

Overzicht data

competitiespelen

seizoen 2022-2023

donderdag


Den Hoorn, 16 februari 2022


 

Beste leden van KRAS,

 

Met veel plezier kondigen wij aan dat we met ingang van maandag 28 februari weer gaan bridgen op de avonden en dat we ook weer competitie gaan spelen.

 

Tot die tijd blijft het zo dat alle leden van harte welkom zijn om vrij te komen spelen in de Kickerthoek op donderdagmorgen èn vrijdagmorgen van half 10 tot 12 uur.

 

Op maandagavond 28 februari, dinsdagavond 1 maart en donderdagmorgen 3 maart starten we de competities op waar we waren gebleven (en 4 maart gaan we verder met vrij bridgen op vrijdagmorgen). We hebben dan tot het eind van het seizoen nog 8 à 9 keer te gaan, die we opdelen in twee rondes. De aangepaste competitieoverzichten staan op de website (www.bridgeclubkras.nl).

 

Wij hopen dat alle leden die zijn ingedeeld ook weer kunnen komen. Mocht u verhinderd zijn, geef dat dan svp zo spoedig mogelijk door aan de wedstrijdleiders.

Ter herinnering:

 

MAANDAGAVOND BRIDGE  KRAS   

Verhinderd? Graag afmelden:

op maandag tussen 12.00 en 13.00 uur bij Koos Bentvelsen, tel. 015 2615835

 

DINSDAGAVOND BRIDGE  KRAS   

Verhinderd? Graag afmelden:

op dinsdag tussen 12.00 en 13.00 uur bij Aad van Paassen, tel. 06 51 222 041

of dinsdag vóór 12.00 uur mailen naar apaassen49@gmail.com

 

DONDERDAGMORGEN BRIDGE  KRAS 

Verhinderd? Graag afmelden voor de donderdagochtend: op de voorafgaande woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur bij Theo van Marrewijk, tel. 015.2132358

 

Als we eenmaal weer opgestart zijn en uw afwezigheid is van te voren bekend, dan kunt u zich gewoon weer afmelden op de absentielijst die in de zaal aanwezig is. 

 

Wij hopen dat we het bridgeseizoen nu verder zonder onderbrekingen kunnen blijven spelen. We kunnen daar allemaal aan meewerken door voorzichtig te blijven en in ieder geval bij klachten niet te komen.

 

Tenslotte geven wij u alvast twee data door om te noteren (nader bericht volgt):

23 maart voorjaarsdrive

9 mei algemene ledenvergadering

 

Met hartelijke groet,

Rob, Koos, Hannie, Annet en Elly
Den Hoorn, 28 januari 2022


Beste leden van KRAS,


Om te beginnen willen we de hoop uitspreken dat het u allen goed gaat. De pandemie die ons nu al bijna twee jaar in de greep heeft, gaat ons niet in de koude kleren zitten.


Na de laatste persconferentie, waarin ondanks stijgende besmettingscijfers diverse beperkingen zijn losgelaten, heeft het bestuur uitgebreid besproken wat we voor KRAS willen en durven en wenselijk vinden. Sommige leden zullen nog niet in een groep bij elkaar willen komen, andere liever vandaag dan morgen.


Nadat wij ook hebben overlegd met de mensen van SWMD hebben wij het volgende besloten:

 • We gaan nog geen competitie spelen.
 • We gaan nog niet op de avonden spelen.
 • We organiseren vrij spelen in de Kickerthoek op donderdagmorgen en vrijdagmorgen van half 10 tot 12 uur. Te beginnen op donderdag 3 en vrijdag 4 februari.
 • We zien dit ook als een test: hoeveel mensen komen er, houdt iedereen zich aan de regels, etc.
 • We gaan ervanuit dat mensen die komen geen klachten hebben, dat ze hun vaccinaties hebben, dat ze bij binnenkomst, bij het verplaatsen en bij vertrek een mondkapje dragen en de handgel gebruiken.
 • Het spreekt vanzelf dat mensen die klachten hebben niet komen.
 • Het is vrij spelen, dus u hoeft zich niet af te melden, dat maakt het des te makkelijker om niet te gaan als u zich niet lekker voelt.
 • We noteren iedere keer wie er is geweest. Voor de €3 per keer voor koffie/zaal krijgt u aan het eind van het seizoen een rekening.
 • Het maximum aantal deelnemers per keer blijft voorlopig 44. Mocht het toch drukker worden, dan zullen we helaas mensen moeten teleurstellen.
 • Bij belangrijke verslechtering van de situatie (nieuwe persconferentie, sterke toename besmettingen onder kras-leden) kan het zijn dat we weer moeten stoppen met deze vrij spelen ochtenden.
 • Bij verandering van de situatie ten goede, gaan we natuurlijk zo snel mogelijk regelen dat we ook weer op de avonden kunnen spelen.


Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor onze besluiten. En natuurlijk hopen we ook dat het heel gezellig gaat worden op de ochtenden èn dat we de speelmomenten binnen niet al te lange tijd kunnen uitbreiden.


Met hartelijke groet,

Rob, Koos, Hannie, Annet en Elly

Beste leden van Bridgeclub KRAS,

 

Het afgelopen jaar hebben wij elkaar helaas weinig kunnen ontmoeten in clubverband. Wij hopen dat we in het nieuwe jaar weer meer zullen kunnen spelen. Nu wensen wij u allen goede kerstdagen, een fijne jaarwisseling en boven al een goede gezondheid.

 

Met hartelijke groet,

Hannie, Annet, Elly, Rob en Koos,

Het bestuur van bridgeclub Kras

Den Hoorn, 1 december 2021

 

 

 

Beste leden van KRAS,

 

 

Gezien de huidige corona-omstandigheden hebben wij als bestuur van KRAS besloten, dat wij het bridgen in clubverband in ieder geval dit jaar niet zullen hervatten.

Natuurlijk vinden wij dit ontzettend jammer, vooral ook omdat wij weten dat veel leden de gezelligheid erg missen.

Begin volgend jaar bekijken we of we dan weer aan opstarten kunnen gaan denken.

 

Ook de kerstdrive zal dit jaar dus helaas weer niet doorgaan. We willen dit geen ‘afzeggen’ noemen, maar liever ‘verzetten’. Want we hopen daarvoor in de plaats komend voorjaar een gezellige drive te kunnen gaan organiseren voor onze leden.

 

Zoals bekend is het de bedoeling van Koos om het voorzitterschap van KRAS over te dragen aan Rob van den Ende. Officieel kan de overdracht pas plaatsvinden tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Die is altijd op de eerste maandag in mei, dus dat wordt maandag 2 mei 2022.

Omdat Koos heeft aangegeven dat hij de eindverantwoordelijkheid voor KRAS nu al zwaar vindt wegen, hebben wij als bestuur besloten dat per 1 januari 2022 Rob alvast als waarnemend voorzitter zal fungeren. Koos blijft gelukkig zijn kennis en ervaring in het bestuur delen, maar mag wat meer aan de anderen overlaten.

 

Tot zover voor nu onze mededelingen. Wij hadden graag vrolijker berichten rondgestuurd, maar het is niet anders.

Wij wensen u allen het allerbeste, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar allemaal weer in het nieuwe jaar.

 

Met hartelijke groet,

Hannie, Annet, Elly, Rob en Koos

Augustus 2021


Beste leden,


Met de nodige beperkingen, maar vanaf maandag 30 augustus gaan we weer bridgen!


Klik hier voor het informatiebulletin 2021 - 2022.


Klik hier voor de indeling voor het spelen op maandagavond.


Klik hier voor de indeling voor het spelen op de dinsdagavond.


Klik hier voor de indeling voor het spelen op de donderdagmorgen.


Als u onverwacht bent verhinderd, laat u dat dan zo spoedig mogelijk weten aan:


Afbellen voor de maandagavond:

maandag tussen 12.00 en 13.00 uur bij  Koos Bentvelsen, tel. 015 2615835

 

Afbellen voor de dinsdagavond:

dinsdag tussen 12.00 en 13.00 uur bij  Aad van Paassen, tel. 06 51 222 041

of mailen vóór dinsdag 12.00 uur naar  apaassen49@gmail.com

(let op: gegevens Aad zijn gewijzigd)

 

Afbellen voor de donderdagochtend:

woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur bij  Theo van Marrewijk, tel. 015.2132358Juni 2021


Beste leden,

 

We hebben het lang moeten missen, maar eindelijk lijken wij weer te kunnen gaan bridgen in  clubverband.

Wij zijn voorbereidingen aan het treffen om begin september te starten met het competitieseizoen 2021 – 2022. U heeft een brief hierover ontvangen – vergeet u niet uw aanmeldingsformulier naar ons op te sturen?

Hartelijk dank!

Bestuur KRASDecember 2020


Helaas zullen we dit jaar ook onze altijd zo gezellige kerstdrive moeten missen. In het nieuwe jaar hopen wij elkaar weer - in goede gezondheid - te mogen ontmoeten bij onze bridge-activiteiten.1 juni 2020
Aan: leden bridgeclub KRAS
Betreft: KRAS en Corona, stand van zakenBeste KRAS leden,
Het is al bijna 3 maanden geleden dat we elkaar hebben ontmoet op onze bridge bijeenkomsten. Wie had ooit kunnen bedenken dat het Coronavirus zo’n invloed zou hebben op ons dagelijks leven. Plotseling moesten we zoveel mogelijk thuisblijven. Daardoor hadden we weinig contact met anderen en lag ook ons verenigingsleven stil.
Op dit moment hebben we te maken met een 1,5 meter samenleving. Het voelt vreemd, onze samenleving is erop gericht dat mensen sociaal contact met elkaar hebben, of zij nu jong of oud zijn. Als we bij KRAS het bridgespel beoefenen, dan is niet alleen het spel maar ook het contact met anderen heel belangrijk. Nu ligt alles stil en ik weet dat velen en zeker diegenen die alleenstaand zijn het daar moeilijk mee hebben.
Maar alles gaat een keer voorbij, dus ook wat betreft dit virus. We hopen dan ook dat we binnen afzienbare tijd weer in de Kickerthoek kunnen bridgen. Natuurlijk zullen we op tijd u daarover informeren. Als alternatief kunt u zich aansluiten bij Berry Westra of op Stepbridge, beide zijn heel leerzaam. U kunt natuurlijk ook thuis met anderen spelen maar u moet dan wel 1.5m afstand houden van elkaar. Best wel lastig natuurlijk. Het bestuur heeft besloten het bridgeweekend niet door te laten gaan. We vinden dit nog niet verantwoord. De besluiten die we hebben genomen vindt u aan het eind van deze brief.
Wat de bestuursamenstelling betreft: Kees Ammerlaan is dit jaar aftredend en zal zich niet meer herkiesbaar stellen. Zijn gezondheid laat dit niet meer toe. We moeten dus gaan zoeken naar iemand die de taak als bestuurslid/wedstrijdleider op maandagavond op zich wil nemen. Tot 1 september kunt u zich daarvoor aanmelden.
Tenslotte wil ik u een mooie zomer toewensen. Geniet er zoveel mogelijk van en blijf gezond.
uw voorzitter, Koos BentvelsenIn aansluiting op de brief van onze voorzitter, geven wij hier de stand van zaken en plannen voor de komende tijd:


1. Tot 7 september zijn er geen bijeenkomsten van KRAS


2. Mocht u zelf contact willen opnemen met clubgenoten om te bekijken of er onderling een afspraak te maken is om thuis te bridgen (met inachtneming van de geldende regels), dan kunt u onze voorzitter bellen (015.2615835) om telefoonnummers op te vragen. Wij checken eerst of we die telefoonnummers van die betreffende personen mogen doorgeven.


3. De Algemene Ledenvergadering, die onder voorbehoud was uitgesteld tot dinsdag 1 september, gaat weer niet door.


4. Wij hebben u de vergaderstukken inmiddels toegestuurd. Het betreft de notulen van de jaarvergadering van 6 mei 2019, het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de penningmeester. De kascommissie heeft het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze vergaderstukken, dan kunt u die aan ons doorgeven op secretariaat@bridgeclubkras.nl


5. De uitslagen van de competities 2019-2020 staan op de website (zie hieronder).

Zodra wij weer samenkomen zullen we hier nog even bij stilstaan.


6. Het bridgeweekend van 28 – 31 augustus gaat definitief niet door. Wij maken u erop attent dat Boon-a-part en Dekker wel weer gaan starten met weekenden, onder voorwaarden en met maatregelen. Wie wil kan daar zelf rechtstreeks bij hen op inschrijven.


7. Als alles goed gaat en bijeenkomsten weer mogen, kunnen we in september met nieuwe competities (en het vrij bridgen op vrijdag) starten. Wij informeren u daar van te voren nog over.
De data zijn dan:
- start maandagavondcompetitie 07/09/2019
- start dinsdagavondcompetitie 08/09/2019
- start donderdagochtendcompetitie 10/09/2019


8. Kandidaten bestuur : wij horen het graag voor 1 september; belt u voor meer informatie of aanmelden naar onze voorzitter (tel. 015.2615835).Uitslagen competities  2019 - 2020