Informatie voor leden

INFO-BULLETIN BRIDGECLUB KRAS  2018 - 2019

 

In september is het competitie-seizoen weer gestart. In het competitie-overzicht staan de precieze speeldata van dit seizoen.

 

Aanvang van het spelen op de maandag- en dinsdagavond is 18.45 uur PRECIES.

De zaal is open vanaf 18.15 uur, de avonden zijn uiterlijk om 22.00 uur afgelopen.

Op donderdagmorgen begint het spelen om 09.30 uur PRECIES. Het einde is rond 12.00 uur. Het vrij bridgen op vrijdagmorgen begint ook om 09.30 uur en is ook rond 12.00 uur afgelopen.

 

Op maandag, dinsdag en donderdag hanteren we het Bridgemate systeem. Via

de ‘kastjes’ worden de scores in de computer verwerkt. Het computerteam bestaat uit: Hans van der Linden, Kees Ammerlaan, Jan van der Drift, Annelies Bentvelsen, Aad van Paassen en Bernard van ’t Woudt.

 

We spelen in de grote zaal van de Kickerthoek. Hier dient op de maandag- en dinsdagavond  € 1,40 per persoon te worden betaald ongeacht of er een of twee kopjes koffie of thee worden gedronken. Een kopje koffie of thee op de donderdag- en vrijdagochtend kost € 0,70 per kopje.

 

Tijdens het competitie-seizoen ligt de leiding van de bridgesessies op maandagavond in handen van Kees Ammerlaan. Aad van Paassen zal de competitie op de dinsdagavond leiden. Op donderdagmorgen ligt de leiding in handen van Theo van Marrewijk.

Wij wensen hen veel succes en hopen dat het met medewerking van u allen een sportief seizoen wordt.

 

 

Hoe te handelen bij verhindering of afschrijving?

 

* Maandagavondcompetitie

De leiding voor de maandagavond berust bij: Kees Ammerlaan.

Bij verhindering kunt u de maandag ervoor afschrijven op de absentielijst.

In dringende gevallen op de maandag zelf afbellen bij Kees Ammerlaan:

tel. 015-2614998 (maandag tussen 12.00 -13.00 uur).

 

* Dinsdagavondcompetitie

De leiding voor de dinsdagavond berust bij Aad van Paassen.

Bij verhindering kunt u de dinsdag ervóór afschrijven op de absentielijst.

In dringende gevallen op de dinsdag zelf afbellen bij Aad van Paassen:

tel. 015-2122091 (dinsdag tussen 12.00 – 13.00 uur).

 

* Donderdagochtendcompetitie

De leiding op de donderdagochtend berust bij Theo van Marrewijk.

Bij verhindering kunt u de donderdag ervóor afschrijven op de absentielijst.

In dringende gevallen de woensdag ervoor afbellen bij Theo van Marrewijk:

tel. 015-2132358 (woensdag tussen 12.00 - 13.00 uur).

 

 

Vrijdagochtend vrij bridgen

De leiding van het vrij bridgen op vrijdag is in handen van Koos Bentvelsen.

Het prettige van de vrijdag is dat er altijd een partner beschikbaar is, met andere woorden u kunt dus ook alleen komen.

Op de vrijdagochtend zal met de gebruikelijke scorekaarten worden gewerkt en dan is het belangrijk om de scorebriefjes correct in te vullen en vooral nauwkeurig te CONTROLEREN. Ook het LENEN van de juiste spellen is belangrijk.

 

Service voor vrijdagbridgers

Indien u als vrijdagmorgenbridger door welke oorzaak dan ook niet in staat bent om

naar De Kickerthoek te komen en toch graag wilt bridgen, dan kunt u dat op

donderdag melden bij Arie Vreugdenhil, tel. 015-2121042, die dan op de vrijdag voor vervoer zorgt.

 

Koffie- en thee schenken

Vrijwilligers zorgen tijdens het bridgen voor koffie en thee. Op maandag- en dinsdagavond gaat het via een rooster; coördinator is Gerda van Geenen (tel. 015-2612845). Op donderdagochtend is coördinator van het rooster Joke van Leeuwen (tel. 015-3801430).

Op vrijdagmorgen verzorgen Lot Gielesen en Magda van den Bosch de koffie.

 

Lief & Leed

Cock Schenkeveld en Ineke van Paassen verzorgen het Lief & Leed werk.

 

Activiteitenschema 2018 - 2019

- start maandagavondcompetitie: 10 september 2018

- start dinsdagavondcompetitie: 11 september 2018

- start donderdagochtendcompetitie: 13 september 2018

- jubileumviering 25-jarig bestaan KRAS: 5 oktober 2018

- kerstdrive in De Hoornbloem: 12 december 2018

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht. In ieder geval op de maandagavond/dinsdagavond/donderdagochtend en vrijdagochtend.

 

Met vriendelijke groeten en een heel plezierig Bridgeseizoen gewenst

 

Het Bestuur en de Technische Commissie van KRAS

Copyright @ All Rights Reserved